Pakalpojuma atgriešana

SIA “WE ARE VERY” (turpmāk – nometnes organizētājs)

Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes tiek konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir aizdomas par grupveida saslimšanu, nometnes organizators rīkojas atbilstoši nometnes iekšējās kārtības noteikumiem: izolē attiecīgos bērnus, nodrošina pieaugušā klātbūtni, sazinās ar bērnu vecākiem un telefoniski sniedz informāciju Slimību profilakses un kontroles centram. Šo nosacījumu iestāšanās gadījumā samaksātā dalības nauda par nometni netiek atgriezta.

Ja ir atteikums piedalīties nometnē – dalības maksa netiek atmaksāta (izņemot tos, kuri ir iegādājušies Papilddrošību). Papildus Dalības maksai Dalībnieka vecākam ir tiesības izmantot Papilddrošību un samaksājot garantijas naudu tas dot tiesības Dalībnieka vecākam pārcelt vai atcelt nometnes laiku, kā arī prasīt neizmantotās Dalības maksas atmaksu saskaņā ar Līguma ar nometnes dalībnieka vecāku noteikumiem. Papilddrošību iespējams iegādāties vienlaicīgi ar dalības maksas veikšanu.

Nometnes organizētājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un bez nometnes maksas kompensācijas izraidīt un turpmāk neļaut piedalīties nometnē dalībniekam, kas neievēro iekšējās kārtības noteikumus.

Nometnes organizētājs patur tiesības pēc saviem ieskatiem liegt piedalīties nometnē personām, kas var traucēt vai rada kaitējumu pozitīvai nometnes darbībai.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”. Atteikuma tiesību izmantošana, punktā: 22.12. tiek noteikts, ka patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja – līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā; tāpēc nometnes dalībniekam nopirktais pakalpojums netiek atpirkts atpakaļ, izņemot gadījumus, kad Organizators ir paziņojis savādāk.

Uzņēmuma rekvizīti

WE ARE VERY SIA
reģ. numurs: 40103197321

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Uzņēmuma rekvizīti

WE ARE VERY SIA
reģ. numurs: 40103197321

INFO

SEKO JAUNUMIEM

MADE WITH ♥ BY WE ARE VERY

SIA WE ARE VERY © 2020