Pakalpojums - PAPILDDROŠĪBA

Jūsu ērtībām esam ieviesuši jaunu maksas pakalpojumu – PAPILDDROŠĪBA.
Ja jums gadīsies kāda ķibele vai plānu maiņa, tad jūsu iemaksa būs drošībā.

Tipiskākie jautājumi, kuri nomāc vecākus:

❌ Bērns saslimis un netiek uz nometni, vai var pārcelt?
❌ Šajā nedēļā ome var pieskatīt laukos, vai var atskaitīt iemaksu?
❌ Izdomājām braukt atvaļinājumā, vai var pārcelt uz citu nedēļu?
❌ jebkāds cits iemesls

Izmantojot PAPILDDROŠĪBU jūs garantēti varēsiet pārcelt vai atcelt nometni JEBKURA iemesla gadījumā.

✅ Pie reģistrācijas jums jāatzīmē:
🔘 Jā, vēlos papilddrošību

Detalizēts jaunā pakalpojuma PAPILDDROŠĪBA skaidrojums:

Papildus Dalības maksai Dalībnieka vecākam ir tiesības izmantot Papilddrošību un samaksāt garantijas naudu (12% no līguma summas) EUR apmērā, kas dot tiesības Dalībnieka vecākam pārcelt vai atcelt nometnes laiku, kā arī prasīt neizmantotās Dalības maksas atmaksu.

Dalības maksas atmaksa var tikt noteikta pie nosacījuma, ja Dalībnieka vecāks ir pilnībā samaksājis paredzēto garantijas naudu brīdī kad tiek veikta dalībnieka reģistrācija vai apmaksājot nometnes organizatora piestādīto rēķina ievērojot apmaksas termiņu.

Dalības maksas atmaksa var tikt noteikta gadījumā, ja dalībnieks nevar vai nevēlas apmeklēt nometni, notiek plānu maiņa, ja mainās Dalībnieka vecāku darba grafiks, ja dalībnieks saslimst (tai skaitā Covid-19), ja tiek paredzēts ceļojums vai jebkura cita iemesla dēļ kā rezultātā dalība nometne tiek atcelta;

Dalībnieka vecākam ir tiesības pārcelt dalībnieku uz jebkuru citu nometnes nedēļu, ja tajā vēl ir brīvas vietas.

Atmaksa notiek tikai par pilnu (5 dienu) nedēļu.

Gadījumā ja tika saņemta vairumatlaide vai ģimenes atlaide, tad pilnas nedēļas cena tiek aprēķināta proporcionāli izdalot kopējo samaksāto summu par nometni ar nedēļu skaitu, kas iegādāts.

Dalības maksa tiek atmaksāta tikai par attiecīgo nometnes nedēļu.

Par ieskaitāmu neapmeklējuma nedēļu tiek uzskatīts, ja iesniegums par nometnes atcelšanu vai pārcelšanu iesniegts līdz 7:30 vismaz vienu darba dienu pirms nometnes sākuma.

Gadījumā, ja dalībnieks neapmeklē 2 vai vairāk atsevišķas dienas, tad piepērkot klāt tik dienas, lai veidotos pilna nedēļa (5 dienas) ir iespējams apmeklēt kādu citu nākamo nometnes nedēļu, ja tajā ir vēl brīvas vietas.

Par ieskaitāmu neapmeklējuma sākumu (pirmo dienu) tiek uzskatīts iesnieguma datums, ja iesniegums iesniegts līdz 7:30 tajā dienā, vai sākot ar nākamo dienu, ja iesniegums iesniegts pēc 7:30.

Iesniegums par nometnes atcelšanu vai pārcelšanu iesniedzams elektroniski uz info@dienasnometne.lv norādot:
*) līguma/rēķina nr;
*) atcelšanas vai pārcelšanas iemeslu;
*) personas datus, kurai atmaksāt dalības maksu;
*) bankas konta numurs uz kuru veikt atmaksu;

Nometnes organizētājs apņemas izskatīt iesniegumu par Dalības maksas atmaksu sapratīgā termiņā, bet ne ilgāk par 10 darba dienām.

Nometnes organizētājs neatlīdzina Nometnes pārtraukšanas vai atcelšanas rezultātā radušos zaudējumus, kas cēloņsakarīgi radušies šādu iemeslu dēļ:
*) valsts iestāžu rīcības vai lēmumu dēļ, ieskaitot arī pandēmiju;
*) epidēmija, pandēmija;
*) masu iznīcināšanas ieroču izmantošana, karš vai militārām operācijām līdzīga situācija, revolūcija, sacelšanās, masu nemieri;
*) kodolenerģija, radioaktivitāte;
*) starptautisko sankciju piemērošana, valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu darbība;
*) peļņas atrāvums vai nemantiska rakstura prasības;
*) prasības par morālo kaitējumu;
*) prasības, kas balstītas uz zaudējumu gadījumiem, par kuriem Dalībnieka vecākam varēja būt zināms vai bija zināms pirms līguma noslēgšanas.

Novēlam visiem veselīgu un aizraujošu vasaru!

Nometnes Organizators

WE ARE VERY SIA
reģ. numurs: 40103197321

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MADE WITH ♥ BY WE ARE VERY

SIA WE ARE VERY © 2020